ติดต่อโต๊ะจีนชัยมาลาโภชนา อาหารอร่อย ราคาถูก ได้มาตรฐาน

74 หมู่ 7 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร 08 6666 8683, 08 4875 4486
โทร/แฟกซ์ 0 3410 0417
อีเมล์ chaimalafood@hotmail.com